Activejet Tusz AH933MRX ( HP 933XL CN055AE; PrEmium; 13 ml; Czerwony)

41.50

Opis

ATrAmEnT: BArwnik klAsA A+ ATrAmEnT: bArwnik CECHy DoDATkowE opAkowAniA: foliowAnEoDpornE nA UV CECHy DoDATkowE opAkowAniA: FoliowAnE, ODpornE nA UV, PuDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm CHip: TAk CHip: TruE DoDATkowE informACjE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki EksploATACjA kompATybilnA: 933XL CN055AE GrupA: golD GrupA: GolD Ilość w opAkowAniu zbiorCzym oriEnTACyjniE: 108 szT.InformACjE DoDATkowE: WkłAD ATrAmEnTowy, nowy CHip KlAsA jAkośCi: A+ KoD OEM: HP 933XL CN055AE KoD OEM: CN055AE KoD proDuCEnTA: AH933MRX KoD ProDuCEnTA: AH933MRX Kolor: MAgEnTA Kolor: mAgEnTA KompATybilny z moDElAmi DrukArEk ATrAmEnTowyCH HP OffiCEJET: pro 6100pro 6600pro 6700pro 7110pro 7610pro 76127510 KonsTrukCjA: wkłAD ATrAmEnTowy bEz głowiCy MoDElE kompATybilnE: OffiCEjET 7510, OffiCEjET Pro 6100, OffiCEjET Pro 6600, OffiCEjET Pro 6700, OffiCEjET Pro 7110, OffiCEjET Pro 7610, OffiCEjET Pro 7612 OpAkowAniE: KArTon z wiEszAkiEm, foliowAnE, oDpornE nA UV OriEnTACyjnA wAgA bruTTo: 55 gOriEnTACyjnA wAgA bruTTo opAk. zbior.: 6550 gPAsujE Do DrukArEk:: OffiCEjET Pro 6100/ 6600/ 6700/ 7110/ 7610/ 7612OffiCEJET 7510 PAsujE Do urząDzEń: HP PojEmność: 14 mlPojEmność ATrAmEnTu: 13 ml ProDukT: Tusz PrzEznACzony Do DrukArEk mArki: HEwlETT PACkArD Sposób pAkowAniA: puDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm STAn proDukTu: REfurbisHED / ODnowiony STronA www proDukTu: HTTp://www.Activejet.pl/ TECHnologiA: FAbryCzniE nowy rEgEnErowAny Typ: Typ: WErsjA: prEmium WErsjA: PrEmium WErsjA wyDAjnośCiowA: XL STronA proDuCEnTAZAsTępujE: HP 933XL ZAsTosowAniE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki ZwiększonA wyDAjność: XL ZwiększonA wyDAjność wzglęDEm oryginAłu: o 30 % więCEj

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Activejet Tusz AH933MRX ( HP 933XL CN055AE; PrEmium; 13 ml; Czerwony)

bar 13
, asus do gier
, goodram piccolo
, laptopy 11 cali
, lenovo 510
, uchwyt monitora
, microsoft xbox 360 wireless receiver
, hp telefon

yyyyy

Activejet Tusz AH933MRX ( HP 933XL CN055AE; PrEmium; 13 ml; Czerwony)
Przewiń do góry