Activejet Tusz AH940YRX (AH909) ( HP 940XL C4909AE; PrEmium; 35 ml; żółTy)

43.05

Opis

ATrAmEnT: BArwnik klAsA A+ ATrAmEnT: bArwnik CECHy DoDATkowE opAkowAniA: foliowAnEoDpornE nA UV CECHy DoDATkowE opAkowAniA: FoliowAnE, ODpornE nA UV, PuDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm CHip: TAk CHip: TruE DoDATkowE informACjE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki EksploATACjA kompATybilnA: 940XL C4909AE GrupA: golD GrupA: GolD Ilość w opAkowAniu zbiorCzym oriEnTACyjniE: 36 szT.InformACjE DoDATkowE: WkłAD ATrAmEnTowy, nowy CHip KlAsA jAkośCi: A+ KoD OEM: HP 940XL C4909AE KoD OEM: C4909AE KoD proDuCEnTA: AH940YRX (AH909) KoD ProDuCEnTA: AH940YRX (AH909) Kolor: YEllow Kolor: yEllow KompATybilny z moDElAmi DrukArEk ATrAmEnTowyCH HP OffiCEJET: Pro sEriA 8000Pro sEriA 8500Pro sEriA 8500A KonsTrukCjA: wkłAD ATrAmEnTowy bEz głowiCy MoDElE kompATybilnE: OffiCEjET Pro 8000, OffiCEjET Pro 8500, OffiCEjET Pro 8500A OpAkowAniE: KArTon z wiEszAkiEm, foliowAnE, oDpornE nA UV OriEnTACyjnA wAgA bruTTo: 90 gOriEnTACyjnA wAgA bruTTo opAk. zbior.: 3800 gPAsujE Do DrukArEk:: OffiCEjET Pro sEriA 8000, 8500, 8500AOffiCEjET 8500A Plus PAsujE Do urząDzEń: HP PojEmność: 35 mlPojEmność ATrAmEnTu: 35 ml ProDukT: Tusz PrzEznACzony Do DrukArEk mArki: HEwlETT PACkArD Sposób pAkowAniA: puDEłko kArTonowE z wiEszAkiEm STAn proDukTu: REfurbisHED / ODnowiony STronA www proDukTu: HTTp://www.Activejet.pl/ TECHnologiA: FAbryCzniE nowy rEgEnErowAny Typ: Typ: WErsjA: prEmium WErsjA: PrEmium WErsjA wyDAjnośCiowA: XL STronA proDuCEnTAZAsTępujE: HP 940XL ZAsTosowAniE: WyDruki profEsjonAlnE zDjęCiA, kATAlogi, prEzEnTACjE, ofErTy, Dyplomy, zAproszEniA, uloTki ZwiększonA wyDAjność: XL ZwiększonA wyDAjność wzglęDEm oryginAłu: o 80 % więCEj

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Activejet Tusz AH940YRX (AH909) ( HP 940XL C4909AE; PrEmium; 35 ml; żółTy)

tab2 a10-70l
, komputer na usb
, obudowa zalman
, hl-1222we
, tania myszka
, myszy gamingowe
, etykiety a4
, ceny pendrive
, g502 logitech

yyyyy

Activejet Tusz AH940YRX (AH909) ( HP 940XL C4909AE; PrEmium; 35 ml; żółTy)
Przewiń do góry