Asarto tusz do HP 920BXN , CD975AE , 1200 str. , black (AS-H920BXN)

31.54

Opis

ProDukTy Asarto oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.
ProDukTy Asarto posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż oryginAlnE.
To znACzy, żE kArTriDżE Asarto pozwAlAją nA wyDrukowAniE znACzniE większEj liCzby sTron niż oryginAlnE kArTriDżE. ProDukTy Asarto zosTAły przEbADAnE w TEsTACH DrukująCyCH przy 5% zACzErniEniu sTrony wg normy ISO 24711. JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność kArTriDżA wysokA. KArTriDżE Asarto są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE.
ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.
MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE: NIE DEklArACjA MSDS: NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: CD975AE Kolor:: blACk (CzArny) KompATybilnE urząDzEniA:: HP OffiCEjET 6000, 6500, 6500A, 7000, 7500A; ProDuCEnT OEM:: HEwlETT PACkArD ProDuCEnT:: Asarto RAporT ISO: NIE RAporT TUV: NIE RoDzAj wkłADu:: Typ:: 920BXN WięCEj informACji:: www.Asarto.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 1200 /OryginAł::

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Asarto tusz do HP 920BXN | CD975AE | 1200 str. | black (AS-H920BXN)

hp deskjet plus ink advantage 6075 tusze
, hp pavilon
, avago 9800
, lg ips led
, upc sprawdź dostępność
, grafika do komputera
, x470 aorus gaming 7 wifi
, hp laptopy
, samsung sl-m2070/see
, mqd32ze
, karta dźwiękowa asus
, dysk do dekodera orange
, tablet dla dzieci z wifi
, konto amazon kindle
, ceneo monitor
, monitor dla graczy
, ups skrót
, głośniki creative inspire t3300

pekao sa sesje przychodzące

Asarto tusz do HP 920BXN , CD975AE , 1200 str. , black (AS-H920BXN)
Przewiń do góry