Canon Tusz PGI580PGBK XL PIXMA TR7550, TR8550, TS6150

64.29

Opis

OryginAlny, CzarnyTusz firmy Canon.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH Canon. Tusz jEsT spECjAlniE zAprojEkTowAny i TEsTowAny, Aby zApEwnić nAjlEpszą jAkość obrAzu i nAjwyższą niEzAwoDność DrukowAniA nA kTórEj możnA polEgAć sTronA zA sTroną.
WkłAD ATrAmEnTowy DlA TyCH, kTórzy Dużo Drukują i CHCą zAoszCzęDzić nA koszTACH EksploATACji, niE rEzygnująC jEDnoCzEśniE z nAjwyższEj jAkośCi wyDruków DosTępnyCH Tylko DlA oryginAlnyCH Tuszy Canon.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: PGI580PGBK XL Kolor:: blACk (CzArny) KompATybilnE urząDzEniA:: Canon PIXMA TR7550; TR8550; TS6150,;TS8150;TS9150 sE PojEmność: [ml]: 18,5 ProDuCEnT:: Canon TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WięCEj informACji:: www.Canon.pl /OryginAł:: OryginAlny

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Canon Tusz PGI580PGBK XL PIXMA TR7550, TR8550, TS6150

acer iconia one 10 b3-a20
, rd
, dell up3017q
, klawiatura mechaniczna tania

yyyyy

Canon Tusz PGI580PGBK XL PIXMA TR7550, TR8550, TS6150
Przewiń do góry