HP 300XL kolor (CC644EE)

174.00

Opis

OryginAlny, Trójkolorowy Tusz o poDwyższonEj wyDAjnośCi firmy HP.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH. TrójkolorowE wkłADy ATrAmEnTowE HP 300 pozwAlAją łATwo DrukowAć EfEkTownE kolorysTyCzniE DokumEnTy, rAporTy i pismA przy niskiCH koszTACH. TEn oryginAlny wkłAD ATrAmEnTowy HP ofErujE łATwE w użyCiu funkCjE orAz jEDnoliCiE wysoką jAkość, niEzAwoDność i wyDAjność.OpAkowAniE Typu blisTEr, pozwAlA powiEsić Tusz nA sTojAku isToTnE DlA sklEpów.REnomowAnA firmA HP DołożyłA wszElkiCH sTArAń przy proDukCji swoiCH Tuszy, oDDAjąC Tym sAmym w ręCE użyTkownikA proDukT, kTóry zApEwniA wyDruki o profEsjonAlnEj jAkośCi orAz DużEj wyDAjnośCi. PrzEz CAły okrEs użyTkowAniA DosTAjEmy rEAlisTyCznE orAz prECyzyjniE DobrAnE kolory Tuszu orAz sTAłą jAkość Druku. WszysTko To zA rozsąDną CEnę. STosowAniE oryginAlnyCH Tuszy HP zApEwniA wysoką niEzAwoDność orAz łATwość obsługi.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: 300XL Kolor:: CMY (CyAn, mAgEnTA, yEllow) KompATybilnE urząDzEniA:: HP DEskjET D1660; HP DEskjET D2560; HP DEskjET D2660; HP DEskjET D5560; HP DEskjET F2480; HP DEskjET F4580; HP ENVY 110; HP PHoTosmArT C4680; HP PHoTosmArT C4780; ProDuCEnT:: HP TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WAgA bruTTo: [kg]: 0.07 WięCEj informACji:: www.Hp.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 440 /OryginAł:: OryginAlny

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze oryginalne

HP 300XL kolor (CC644EE)

komputer za 2000 zł
, canon pixma ts3151
, amd radeon r9 200 series cena
, asrock x570
, kalkualator
, avg na telefon
, lenovo 300
, czarny ekran w tablecie samsung
, przedłużka do kabla internetowego
, komputer stacjonarny gamingowy
, mikrotik rb2011uias-2hnd-in
, office 365 uep
, mini hdmi na hdmi
, geforce gtx 1060 3gb
, adata su900 test
, f6u68ae
, sharkoon skiller mech sgk1 kailh brown
, listwa antyprzepięciowa z usb
, amd radeon 6800
, razer kraken pro v2 sterowniki

yyyyy

HP 300XL kolor (CC644EE)
Przewiń do góry