HP 364-XL niebieski (CB323EE)

75.00

Opis

OryginAlny, Błękitny Tusz firmy HP.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH. BłękiTnE wkłADy ATrAmEnTowE HP 364XL umożliwiAją DrukowAniE sTuDyjnEj jAkośCi zDjęć. HP zApEwniA wyDruki DoskonAłEj jAkośCi i łATwE sposoby rECyklingu wkłADów ATrAmEnTowyCH. OsobnE wkłADy ATrAmEnTowE i pApiEr HP ADvAnCED PHoTo umożliwiAją uzyskAniE DokumEnTów oDpornyCH nA DziAłAniE woDy, rozmAzAniE i blAknięCiE.OpAkowAniE Typu blisTEr, pozwAlA powiEsić Tusz nA sTojAku isToTnE DlA sklEpów.REnomowAnA firmA HP DołożyłA wszElkiCH sTArAń przy proDukCji swoiCH Tuszy, oDDAjąC Tym sAmym w ręCE użyTkownikA proDukT, kTóry zApEwniA wyDruki o profEsjonAlnEj jAkośCi orAz DużEj wyDAjnośCi. PrzEz CAły okrEs użyTkowAniA DosTAjEmy rEAlisTyCznE orAz prECyzyjniE DobrAnE kolory Tuszu orAz sTAłą jAkość Druku. WszysTko To zA rozsąDną CEnę. STosowAniE oryginAlnyCH Tuszy HP zApEwniA wysoką niEzAwoDność orAz łATwość obsługi.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: 364XL Kolor:: CyAn ( Błękitny) KompATybilnE urząDzEniA:: HP PHoTosmArT 7510; HP PHoTosmArT B8550; HP PHoTosmArT C5380; HP PHoTosmArT C6380; HP PHoTosmArT D5460; ProDuCEnT:: HP TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WAgA bruTTo: [kg]: 0.05 WięCEj informACji:: www.Hp.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 750 /OryginAł:: OryginAlny

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze oryginalne

HP 364-XL niebieski (CB323EE)

eset antywirus opinie
, podkładka pod klawiaturę i mysz
, podkładka pod laptop
, lenovo ideapad 330s
, karl legerfeld
, laptop 15″
, usb c to ethernet
, hp 15-dw1001nw
, procesor cena
, archer c5400
, nakładka na kamerę w laptopie
, iiyama serwis
, ipad 32gb
, sm-t535
, klucz usb wifi
, intel core i5-9400f

yyyyy

HP 364-XL niebieski (CB323EE)
Przewiń do góry