HP 951XL błękitny (CN046AE)

107.50

Opis

OryginAlny, Błękitny Tusz firmy HP.PrzEznACzony Do sTosowAniA w DrukArkACH ATrAmEnTowyCH. Błękitny wkłAD ATrAmEnTowy HP 951XL zApEwniA profEsjonAlną jAkość Druku w kolorzE nA kAżDEj sTroniE. Ożyw DokumEnTy i mATEriAły mArkETingowE Dzięki nADzwyCzAjnym, nAsyConym kolorom przy jEDnoCzEsnym niskim koszCiE wyDruku zA sTronę i oszCzęDzAj w porównAniu z DrukArkAmi lAsErowymi.OpAkowAniE Typu blisTEr, pozwAlA powiEsić Tusz nA sTojAku isToTnE DlA sklEpów.REnomowAnA firmA HP DołożyłA wszElkiCH sTArAń przy proDukCji swoiCH Tuszy, oDDAjąC Tym sAmym w ręCE użyTkownikA proDukT, kTóry zApEwniA wyDruki o profEsjonAlnEj jAkośCi orAz DużEj wyDAjnośCi. PrzEz CAły okrEs użyTkowAniA DosTAjEmy rEAlisTyCznE orAz prECyzyjniE DobrAnE kolory Tuszu orAz sTAłą jAkość Druku. WszysTko To zA rozsąDną CEnę. STosowAniE oryginAlnyCH Tuszy HP zApEwniA wysoką niEzAwoDność orAz łATwość obsługi.Ilość w opAkowAniu: [szT.]: 1 KoD OEM:: 951XL Kolor:: CyAn ( Błękitny) KompATybilnE urząDzEniA:: HP OffiCEjET Pro 251 DW, 276 DW; HP OffiCEjET Pro 8100, 8600, 8610, 8620; ProDuCEnT:: HP TECHnologiA Druku:: ATrAmEnTowA WAgA bruTTo: [kg]: 0.08 WięCEj informACji:: www.Hp.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]: 1 500 /OryginAł:: OryginAlny

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze oryginalne

HP 951XL błękitny (CN046AE)

usb 2 a 3
, płyta gigabyte
, kindle d01100
, laptops msi
, samsung galaxy s3 lte
, nośnik cd
, tp-link tl-wn821n
, tanie macbooki
, samsung galaxy tab a7
, plecak na laptopa 17 cali

yyyyy

HP 951XL błękitny (CN046AE)
Przewiń do góry