Telforceone Tusz TFO E6643 (T6643, MA) 100ml bEz puDEłkA

53.00

Opis

UpEwnij się, żE DrukArkA zosTAłA rozkoDowAnA przED zAsTosowAniEm nAszEgo proDukTu.

OTwórz buTElkę z TuszEm bEzpośrEDnio przED nApEłniEniEm zbiorniCzkA w DrukArCE. Zużyj w Ciągu 6 miEsięCy oD oTwArCiA.

UnikAj zmiAn TEmpErATur orAz przECHylAniA i wsTrząsów, gDyż mogą onE spowoDowAć rozlAniE się Tuszu.
KiEDy DrukArkA poprosi o wprowADzEniE nr ID, proszę wybrAć „OK”, A nAsTępniE „KolEjny krok”. SpowoDujE To wyświETlEniE komunikATu „niEpoprAwny ID”. Zignoruj komunikAT i wybiErz „OK” Aby rozpoCząć DrukowAniE.
NiE pozwól Aby Tusz DosTAł się Do oCzu i usT. NiE przECHowuj buTElki w

bArDzo wysokiCH lub bArDzo niskiCH TEmpErATurACH. NiE spożywAj

zAwArTośCi. PrzECHowuj pozA zAsięgiEm DziECi.

PAsujE Do
DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/ECoTAnk ET1400, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/ECoTAnk ET2500, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/ECoTAnk ET2550, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/ECoTAnk ET4500, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/ECoTAnk L355, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/ECoTAnk L555, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L100, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L110, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L120, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L130, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L1300, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L1300 ITS, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L132, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L200, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L210, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L210 MEAFIS, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L220, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L222, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L300, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L310, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L312, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L350, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L355, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L355 MEAFIS, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L365, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L366, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L455, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L456, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L550, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L550 MEAFIS, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L555, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L565, DrukArki ATrAmEnTowE/Epson/L655

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Telforceone Tusz TFO E6643 (T6643, MA) 100ml bEz puDEłkA

drukarka hp 3835 instrukcja obsługi
, macbook cena
, lenovo ideapad 5 15are05
, gf920mx
, plecak do laptopa 17
, dyski internetowe
, podstawka pod laptop
, vs650
, papierdozdjęć
, i5 7400 morele
, konwerter hdmi do vga

yyyyy

Telforceone Tusz TFO E6643 (T6643, MA) 100ml bEz puDEłkA
Przewiń do góry