Tiom Tusz Do HP 22XL 2149/3920/D1320

65.71

Opis

ProDukTy TiOM oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.
ProDukTy TiOM posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż proDukT proDuCEnTA DrukArki.
JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność TonErA wysokA.TonEry TIOM są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE. ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.
MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE:NIE DEklArACjA MSDS:NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]:1 KoD OEM::C9352CE Kolor::blACk (CzArny) KompATybilnE urząDzEniA::HP DEskJET 2194, 2180;HP DEskJET 3747;HP DEskJET 3900, 3910, 3915, 3918, 3920, 3930, 3930v, 3938, 3940, 3940v;HP DEskJET D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1368;HP DEskJET D1400, D1415, D1420, D1430, D1445; ProDuCEnT OEM::HEwlETT PACkArD ProDuCEnT::TiOM RAporT ISO:NIE RAporT TUV:NIE RoDzAj wkłADu::rEfAbrykowAny Typ::22COLXL WięCEj informACji::www.Tiom.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:415 WyDAjność OEM (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:415 /OryginAł::

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Tiom Tusz Do HP 22XL 2149/3920/D1320

logitech kamera
, chłodzenie cpu silentiumpc fortis 3 he1425 v2
, android1
, galaxy 2020
, repeter wifi
, dysk przenosny 1tb
, pendrive kingston 128gb
, kabel displayport dvi
, lg 29wk600-w
, epson 4990
, top laptopy
, hp print

https://panitorbalska.pl/p/129/8632/duza-torba-skorzana-z-motywem-aligatora-firmy-genuine-leather-szara-torebki-skorzane.html

Tiom Tusz Do HP 22XL 2149/3920/D1320
Przewiń do góry