Tiom Tusz Do HP 351XL D4200/J5730/J6480/C4280 CM

33.70

Opis

ProDukTy TiOM oprACowAno z myślą o wyDAjnośCi, oszCzęDnośCi i niEzAwoDnośCi.
ProDukTy TiOM posiADAją włAśCiwośCi fizykoCHEmiCznE orAz TECHniCznE równE lub wyższE niż proDukT proDuCEnTA DrukArki.
JAkość wyDruków jEsT DobrA, A niEzAwoDność TonErA wysokA.TonEry TIOM są w pEłni kompATybilnE z urząDzEniEm, Do kTórEgo są przEznACzonE. ICH użyCiE niE nAruszA wArunków gwArAnCji proDuCEnTA OEM.
MArki i nAzwy DrukArEk i kArTriDży zAmiEszCzonE To zAsTrzEżonE znAki iCHproDuCEnTów. ZosTAły użyTE wyłąCzniE w CElACH informACyjnyCH.DEklArACjA CE:NIE DEklArACjA MSDS:NIE Ilość w opAkowAniu: [szT.]:1 KoD OEM::CB338EE Kolor::CMY (CyAn, mAgEnTA, yEllow) KompATybilnE urząDzEniA::HP DEksjET D4200, D4260, D4263, D4360;HP OffiCEjET J5730, J5790;HP OffiCEjET J6410, J6413, J6415, J6450, J6480;HP PHoTosmArT C4205, C4210, C4240, C4250;HP PHoTosmArT C4270, C4272, C4273, C4275, C4280, C4283, C4285; ProDuCEnT OEM::HEwlETT PACkArD ProDuCEnT::TiOM RAporT ISO:NIE RAporT TUV:NIE RoDzAj wkłADu::rEfAbrykowAny Typ::351XL WięCEj informACji::www.Tiom.pl WyDAjność (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:580 WyDAjność OEM (przy 5% pokryCiu sTrony A4): [sTr.]:580 /OryginAł::

Ceneo

Komputery

Drukarki i skanery

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Tusze

Tusze zamienniki

Tiom Tusz Do HP 351XL D4200/J5730/J6480/C4280 CM

razer tartarus v2
, klawiatura cherry mx brown
, klawiatura mechaniczna dla graczy
, router lte
, adata hd700
, laptop
, nvidia 940mx
, drukarka kombajn
, laminarka a4
, klawiatura redragon
, epson xp 245 tusze
, sony vaio bateria
, komputery acer
, huawei e5573 instrukcja
, mikrofony
, epson l3060
, клавіатура
, pendrive tanio
, 6700
, laptop lenowo

yyyyy

Tiom Tusz Do HP 351XL D4200/J5730/J6480/C4280 CM
Przewiń do góry